In een restaurant

In een restaurant in de Italiaanse taal.

In un ristorante In een restaurant
Entriamo? / Andremo là? Zullen we naar binnen gaan?
Ci sediamo qui? Zullen we hier gaan zitten?
Ho sete Ik heb dorst
Ho fame Ik heb honger
Prendo ... Ik neem ...
Che prendi tu? Wat neem jij?
Potrebbe darmi una Coca, per favore? Wilt u mij een Coca Cola geven/inschenken?
Avete ... per favore? Heeft u ... alstublieft?
Potrebbe darmi ...? Wilt u mij ... geven?
C'è ancora / Ci sono ancora Is/zijn er nog ...?
Non è più / Non ci sono più Die is/zijn er niet meer
Ha (già) scelto? Heeft u al beslist?
Posso essere di servizio? Kan ik u ergens mee van dienst zijn?
Vuole qualcos'altro? Wenst u nog iets (anders)?
Qualcos'altro? Nog iets anders?
Un'altra birra, per favore Nog een biertje graag
Dove sono i bagni? Waar zijn de toiletten?

Delen met vrienden